B.H.V Cursus

Een BHV cursus is bedoeld om mensen te leren hoe ze in verschillende noodsituaties moeten handelen om de veiligheid van collega’s te waarborgen en de gevolgen van schade in te perken.

V.C.A Cursus

De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen (bijvoorbeeld bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing) om veiliger en gezonder hun werk te doen.

E.H.B.O Cursus

Een EHBO cursus is gericht op handelingen die nodig zijn bij het verlenen van eerste hulp. Het gaat hierbij om lichamelijk letsel. Reanimatie (+AED) is hierin een
essentieel onderdeel.

Code 95 Cursus

Als u beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wilt worden, moet u de code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, laat u de code 95 op uw rijbewijs bijschrijven. Deze code is vijf jaar geldig.